CONCEPT

อิจิโกะ อิจิเอะ (Ichigo lchie)
1 ครั้ง 1 พบพาน
“ จงให้ความสําคัญกับการพบพานครั้งนี้ให้ดีที่สุด ”

มาจากแนวความคิดที่ว่า การที่เราได้พบกันในพิธีชงชานั้น อาจจะเป็นการได้พบกันครั้งเดียวในชีวิต
ดังนั้นช่วงเวลาที่ได้พบกัน จึงเป็นสิ่งที่ล้ำค่า ควรคู่แก่การปฏิบัติต่อกันอย่างดีที่สุด

เมื่อคนญี่ปุ่นมีหลักแนวคิดแบบนี้ ทำให้ผู้ให้การต้อนรับ
พยายามจัดดอกไม้ให้สวยที่สุดเพื่อให้ผู้มาเยือนรู้สึกประทับใจ
พยายามแต่งสวนให้ดีที่สุดเพื่อให้ผู้มาเยือนมองแล้วสบายตาสบายใจ
พยายามชงชาและส่งมอบชาด้วยความรู้สึกที่ประณีตที่สุด
เพื่อให้ผู้มาเยือน รับรู้ถึงความใส่ใจและความตั้งใจที่จะต้อนรับอย่างดีที่สุด
เพราะฉะนั้นจงใส่ใจในการพบพานครั้งนี้ให้ดีที่สุด

อิจิโกะ อิจิเอะ (Ichigo lchie)
1 ครั้ง 1 พบพาน
“ จงให้ความสําคัญกับการพบพานครั้งนี้ให้ดีที่สุด ”

มาจากแนวความคิดที่ว่า การที่เราได้พบกันในพิธีชงชานั้น
อาจจะเป็นการได้พบกันครั้งเดียวในชีวิต ดังนั้นช่วงเวลาที่ได้พบกัน จึงเป็นสิ่งที่ล้ำค่า ควรคู่แก่การปฏิบัติต่อกันอย่างดีที่สุด

เมื่อคนญี่ปุ่นมีหลักแนวคิดแบบนี้ ทำให้ผู้ให้การต้อนรับ
พยายามจัดดอกไม้ให้สวยที่สุดเพื่อให้ผู้มาเยือนรู้สึกประทับใจ พยายามแต่งสวนให้ดีที่สุดเพื่อให้ผู้มาเยือนมองแล้วสบายตาสบายใจ พยายามชงชาและส่งมอบชาด้วยความรู้สึกที่ประณีตที่สุด
เพื่อให้ผู้มาเยือน รับรู้ถึงความใส่ใจและความตั้งใจที่จะต้อนรับอย่างดีที่สุด
เพราะฉะนั้นจงใส่ใจในการพบพานครั้งนี้ให้ดีที่สุด

Treasure every moment for it may never recur

Treasure every moment
for it may never recur

VENUE

"EXCLUSIVE SEASIDE MEETING & EVENT

VENUE IN MODERN JAPANESE STYLE"

สถานที่ประชุมสัมมนา จัดอีเว้นท์และงานแต่งงาน สไตล์ Modern Japanese แห่งเดียวในศรีราชาที่สามารถมองเห็นทะเลแบบสุดสายตา
เพราะเราเชื่อในปรัชญา “ อิจิโกะ อิจิเอะ ” ซึ่งแปลว่า “ 1 ครั้ง 1 พบพาน จงให้ความสำคัญกับการพบพานครั้งนี้ให้ดีที่สุด ”
เรามุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะทำให้การพบปะ ในทุกๆ เหตุการณ์ที่ CONNEXT เป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจ และกลายเป็นความทรงจำที่ดี

สถานที่ประชุมสัมมนา จัดอีเว้นท์และงานแต่งงาน
สไตล์ Modern Japanese แห่งเดียวในศรีราชา
ที่สามารถมองเห็นทะเลแบบสุดสายตา เพราะเราเชื่อในปรัชญา
“ อิจิโกะ อิจิเอะ ” ซึ่งแปลว่า “ 1 ครั้ง 1 พบพาน
จงให้ความสำคัญกับการพบพานครั้งนี้ให้ดีที่สุด”

เรามุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะทำให้การพบปะ ในทุกๆ เหตุการณ์
ที่ CONNEXT เป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจ
และกลายเป็นความทรงจำที่ดี

ICHIGO

ห้องประชุมขนาดย่อม ภายในอาคารชั้นลอย (Mezzanine floor)
โดดเด่นด้วยอัตลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่น สะท้อนผ่านงานดีไซน์ฝ้าเพดาน
ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรูปแบบเสื่อทาทามิ และผนังเสมือนบานประตูโชจิ

ห้องประชุมขนาดย่อม ภายในอาคารชั้นลอย (Mezzanine floor) โดดเด่นด้วยอัตลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่น สะท้อนผ่านงานดีไซน์ ฝ้าเพดาน ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรูปแบบเสื่อทาทามิ และผนังเสมือนบานประตูโชจิ

ห้องประชุมขนาดย่อม ภายในอาคารชั้นลอย
(Mezzanine floor) โดดเด่นด้วยอัตลักษณ์
ความเป็นญี่ปุ่น สะท้อนผ่านงานดีไซน์ฝ้าเพดาน
ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรูปแบบเสื่อทาทามิ
และผนังเสมือนบานประตูโชจิ

ICHIE

ห้องประชุมขนาดกลาง ภายในอาคารชั้นลอย (Mezzanine floor)
ถ่ายทอดเสน่ห์ของความเรียบง่าย คงเอกลักษณ์เฉพาะความเป็นญี่ปุ่น
ผ่านโครงไม้หลังคาจั่วจากวัสดุธรรมชาติ และผนังเสมือนบานประตูโชจิ

ห้องประชุมขนาดกลาง ภายในอาคารชั้นลอย (Mezzanine floor) ถ่ายทอดเสน่ห์ของความเรียบง่าย คงเอกลักษณ์เฉพาะความเป็นญี่ปุ่น ผ่านโครงไม้หลังคาจั่วจากวัสดุธรรมชาติ และผนังเสมือนบานประตูโชจิ

ห้องประชุมขนาดกลาง ภายในอาคารชั้นลอย
(Mezzanine floor) ถ่ายทอดเสน่ห์ของความเรียบง่าย
คงเอกลักษณ์เฉพาะความเป็นญี่ปุ่น ผ่านโครงไม้หลังคา
จั่วจากวัสดุธรรมชาติ และผนังเสมือนบานประตูโชจิ

INSPIRATION

INSPIRATION

หน้าต่างวงกลมขนาดใหญ่ เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก
และลับขอบฟ้าที่ทะเลทางทิศตะวันตก เป็นที่มาของชื่อห้อง ที่แปลว่า แสงอาทิตย์

หน้าต่างวงกลมขนาดใหญ่ เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ขึ้น
ทางทิศตะวันออก และลับขอบฟ้าที่ทะเลทางทิศตะวันตก
เป็นที่มาของชื่อห้อง ที่แปลว่า แสงอาทิตย์

AKIRA HALL

ห้องจัดงานภายในอาคาร โดดเด่นด้วยฝ้าเพดานระแนงไม้
สะท้อนถึงเอกลักษณ์ ของสถาปัตยกรรมสไตล์ญี่ปุ่น
และหน้าต่างวงกลมขนาดใหญ่

ห้องจัดงานภายในอาคาร โดดเด่นด้วยฝ้าเพดานระแนงไม้ สะท้อนถึงเอกลักษณ์ ของสถาปัตยกรรมสไตล์ญี่ปุ่น และหน้าต่างวงกลมขนาดใหญ่

ห้องจัดงานภายในอาคาร โดดเด่นด้วยฝ้าเพดาน
ระแนงไม้ สะท้อนถึงเอกลักษณ์ ของสถาปัตยกรรม
สไตล์ญี่ปุ่นและหน้าต่างวงกลมขนาดใหญ่

SALA ZEN

ห้องจัดงานแบบ Japanese Pavilion ที่มีพื้นที่เชื่อมโยงต่อเนื่อง
จากอาคารหลักตกแต่งด้วยบานไม้โชจิสไตล์ญี่ปุ่น
ให้ความรู้สึกสงบ เรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติรายล้อมด้วยสวนหิน

ห้องจัดงานแบบ Japanese Pavilion ที่มีพื้นที่เชื่อมโยงต่อเนื่อง จากอาคารหลักตกแต่งด้วยบานไม้โชจิสไตล์ญี่ปุ่น ให้ความรู้สึกสงบ เรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติรายล้อมด้วยสวนหิน

ห้องจัดงานแบบ Japanese Pavilion
ที่มีพื้นที่เชื่อมโยงต่อเนื่อง จากอาคารหลักตกแต่ง
ด้วยบานไม้โชจิสไตล์ญี่ปุ่น ให้ความรู้สึกสงบ เรียบง่าย
ใกล้ชิดธรรมชาติรายล้อมด้วยสวนหิน

TERRACE

พื้นที่จัดงานกึ่งกลางแจ้ง (Semi-Outdoor)
ให้คุณสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติ Open-Air
รื่นรมย์กับวิวทะเล และพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ายามเย็น

พื้นที่จัดงานกึ่งกลางแจ้ง (Semi-Outdoor) ให้คุณสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติ Open-Air รื่นรมย์กับวิวทะเล และพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ายามเย็น

พื้นที่จัดงานกึ่งกลางแจ้ง (Semi-Outdoor) ให้คุณสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติ Open-Air รื่นรมย์กับวิวทะเล และพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ายามเย็น

COURTYARD

พื้นที่จัดงานกลางแจ้ง (Outdoor) รองรับแขกได้เป็นจำนวนมาก
สัมผัสธรรมชาติ ดื่มด่ำกับวิวทะเลแบบพาโนราม่า
เสมือนถูกโอบล้อมด้วยท้องทะเลอันกว้าง สุดสายตา

พื้นที่จัดงานกลางแจ้ง (Outdoor) รองรับแขกได้เป็นจำนวนมาก สัมผัสธรรมชาติ ดื่มด่ำกับวิวทะเลแบบพาโนราม่า เสมือนถูกโอบล้อมด้วยท้องทะเลอันกว้าง สุดสายตา

พื้นที่จัดงานกลางแจ้ง (Outdoor) รองรับแขกได้
เป็นจำนวนมาก สัมผัสธรรมชาติ ดื่มด่ำกับวิวทะเล
แบบพาโนราม่า เสมือนถูกโอบล้อมด้วยท้องทะเล
อันกว้าง สุดสายตา

GALLERY

Master-Plansas
Table-room-Meeting012
table-meeting-Ver.Desktop
mapmobs1
table-Ver.Moblie-M
table-wedding-Ver.Moblie

BANQUET

Premium International Menu

COFFEE BREAK | THAI FOOD | JAPANESE FOOD | EUROPEAN FOOD | ITALIAN PIZZA

COFFEE BREAK | THAI FOOD | JAPANESE FOOD
EUROPEAN FOOD | ITALIAN PIZZA

อาหารว่าง เครื่องดื่ม และเมนูอาหารนานาชาติ คุณภาพระดับพรีเมี่ยมจากทีมเชฟชั้นนำมากด้วยประสบการณ์
รังสรรค์ทุกเมนูให้เหมาะกับธีมงานหลากหลายประเภท

อาหารว่าง เครื่องดื่ม และเมนูอาหารนานาชาติ
คุณภาพระดับพรีเมี่ยมจากทีมเชฟชั้นนำ
มากด้วยประสบการณ์ รังสรรค์ทุกเมนู
ให้เหมาะกับธีมงานหลากหลายประเภท

Our

LOCATION

For more information please contact us

For more information
please contact us

168/292 Village Moo.9, Bang Phra, Si Racha, Chon Buri, Thailand 20110

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Privacy Policy

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save